• Welkom op mijn website!

  21 april − 'Waarom moest jij nou zo nodig zelf die Tweede Kamer in?', wordt me nogal eens gevraagd. Na de journalistiek en het bedrijfsleven heb ik bewust gekozen voor de politiek. Het is eervol werk om sinds 2008 voor de VVD het kabinet te controleren en op te treden als medewetgever. Lees verder

 • Spreektekst Ton Elias Plenair Debat Wijziging Wet luchtvaart inzake exploitatie Schiphol

  31 mei − MdV, ook bij technische onderwerpen is het goed te kijken, we zijn hier immers volksvertegenwoordigers, naar wat de kern is van hetgeen we beogen. In dit geval betreft dat, ontdaan van alle technische franje, de vraag: Hoe krijgen mensen een zo groot mogelijke keuze aan vliegbestemmingen, met een kwalitatief zo goed mogelijk product, tegen een zo laag mogelijk tarief op Schiphol? Lees verder

 • Spreektekst Ton Elias bij VSO Drones

  19 mei − MdV, iedere maand worden er in ons land naar schatting vele duizenden drones verkocht. De luchtvaartautoriteiten in de Verenigde Staten verwachten dat er in 2020 maar liefst 7 miljoen per jaar over de toonbank gaan. Dit zou, vertaald naar ons land, ook enorme aantallen betekenen. Drones bieden vele kansen, zoals voor hobbyisten, creatieve en agrarische sector. Maar ook bedreigingen, voornamelijk waar het veiligheids- en privacyvraagstukken betreft. Lees verder

 • Kamervragen Ton Elias over brandbrief luchtvaartmaatschappijen inzake 'Gibraltar'

  14 april − Vragen van het lid Elias (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de brandbrief van Europese luchtvaartmaatschappijen over de ‘kwestie Gibraltar’ Lees verder

 • Engelse toespraak Ton Elias bij conferentie "Geen geweld tegen vrouwen"

  13 april − Opening to conference of Parliamentary Network "Women Free from Violence", Council of Europe, by the First Deputy Speaker of the Dutch House of Representatives, replacing the Speaker. Lees verder

 • Spreektekst Ton Elias bij debat over de invloed van 'de Fransen' op KLM

  16 maart − MdV, Wij hebben in dit huis, sinds de heer Graus dit debat op 26 mei van vorig jaar “preventief” aanvroeg, een aantal keer gesproken over de positie van KLM en van Transavia binnen Air France-KLM en ook over het economische belang van die positie voor de spilfunctie van Schiphol en in zekere mate ook Eindhoven, Rotterdam en straks ook Lelystad. Lees verder

 • Brief Ton Elias Kandidaatstelling Kamervoorzitterschap

  11 januari − Waarde collegae, Wat zijn de drie prioriteiten van de voorzitter van de Tweede Kamer? 1. Hij (of zij) moet goed voorzitten. 2. Verder moet hij goed voorzitten. En tenslotte 3: goed voorzitten. Lees verder

 • Spreektekst Ton Elias bij Debat over de Mediabegroting voor 2016

  16 november − MdV, Parijs: doorgaan met ons leven, dus ook met de politiek. Hoe tegennatuurlijk dat ook aanvoelt. Ik begin dan maar meteen met de wijze waarop letter en geest van de wijzigingen van de mediawet neerslaan in praktisch beleid vanaf 1 januari. De NPO heeft in het concessiebeleidsplan een wel heel voorzichtig aanzetje gedaan om die veranderingen vorm te geven. Nu de wetswijziging met een ruime meerderheid is aangenomen kunnen en moeten daar echt nog een aantal schepjes bovenop. De staatssecretaris schrijft in zijn mediabrief van 6 november j.l. en zijn brief aan de NPO over het Concessiebeleidsplan ook al dat hij voor het vaststellen van de prestatieovereenkomst nog zal overleggen met de NPO over deze punten. [2.2.1 Mediabegrotingsbrief] Graag krijgt mijn fractie dan ook de toezegging dat in ieder geval inzake: Lees verder

 • Speech bij de overdracht van het VVD-archief aan het Nationaal Archief

  15 oktober − Toespraak Ton Elias bij de ondertekening van de Akte van Bewaring voor het openbaar maken van het archief van de VVD-Tweede Kamerfractie 1963-2002. Lees verder

 • Reactie op ongefundeerde insinuatie

  30 september − Sinds vrijdag (25 september 2015) ben ik gestalkt door Ton F. van Dijk, die wil weten waarom ik zijn vragen niet beantwoord over een blogje van zijn hand, waarin hij tal van politici beschuldigt van het aannemen van giften. Ik heb bewust een paar dagen gewacht hem te antwoorden. Hieronder doe ik dat wel. Lees verder

 • Mondelinge vraag over het categorisch weigeren van BNR-reclames door de STER

  24 maart − MdV, vanochtend maakte de hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio op zijn eigen zender bekend dat BNR juridische stappen overweegt tegen de STER, verantwoordelijk voor de reclame op de Nederlandse Publieke Omroep. Dit omdat BNR-reclames categorisch worden geweigerd op alle radio- en tv-kanalen van de Publieke Omroep, waardoor de nieuwszender een brede publiekscampagne slechts beperkt kan inzetten. De STER biedt andere media, zoals FOX (om maar eens een voorbeeld te noemen) en Netflix wel de gelegenheid om te adverteren. Dit lijkt tegenstrijdig en beperkt een commercieel bedrijf in zijn bedrijfsvoering. Lees verder

 • Speech Ton Elias bij De Nederlandsche Bank

  23 maart − Goedemiddag dames en heren medewerkers van De Nederlandsche Bank, meneer de president. Dank u wel voor de uitnodiging om hier vanmiddag, niet alleen ín uw gezelschap maar ook mét u, te mogen komen praten over het rapport van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid. Onze commissie heeft zich bij het onderzoek en de aanbevelingen voornamelijk gericht op de ministeries en zelfstandige bestuursorganen, maar er is natuurlijk ook een grote rol weggelegd voor toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank. Lees verder

 • Schriftelijke vragen Ton Elias over ledenwervingsactie Omroep Max

  20 maart − Schriftelijke vragen van het lid Elias (VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de nieuwe ledenwervingsactie van Omroep Max. Lees verder

 • Schriftelijke vragen Ton Elias over STER-afspraken in contract eredivisiesamenvattingen

  04 februari − Schriftelijke vragen van het lid Elias (VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over STER-afspraken in het NOS-contract voor de eredivisiesamenvattingen. Lees verder

 • Spreektekst Ton Elias bij debat over de positie van KLM

  28 januari − MdV, begin jaren tachtig hield de Tweede Kamer de eerste moderne Parlementaire Enquête, over overheidsbemoeienis met scheepsbouwer RSV. Ik deed verslag van de enquête als jong redacteur van ‘Den Haag Vandaag’ en het was werkelijk ontluisterend. Uiteindelijk zouden 18.000 banen en 2.5 à 3 miljard gulden subsidie verloren gaan. Mijn fractie heeft dan ook beslist geaarzeld over dit debat. Niet omdat we bij de VVD de blauwe trots niet zouden kennen. Niet omdat we ons geen zorgen maken over de werkgelegenheid van KLM. Ook niet omdat we belang van KLM voor Schiphol en de bijbehorende economische groei en het vestigingsklimaat zouden miskennen. Maar wel omdat de overheid en ondernemen nu eenmaal niet goed samen gaan. De overheid hoort niet op de stoel van de ondernemer. Lees verder

 • Ton Elias over luchtvaart bij Politiek Café Haarlem

  26 januari − De positie van KLM: Vreselijk dilemma voor liberalen. Het betreft hier natuurlijk een particulier bedrijf, waar we ons als overheid niet mee moeten bemoeien, ik heb zelf als jong verslaggever gezien (RSV; 3 miljard in bodemloze put) tot wat voor rampen dat leidt. Ik hoor partijen als CDA en PVV nu hard roepen vanaf de zijlijn, maar ze hebben niks concreets te bieden. Lees verder

 • Mondelinge vraag Ton Elias over redactionele onafhankelijkheid NOS

  20 januari − Mondelinge vraag Elias aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de redactionele onafhankelijkheid van de NOS en de gang van zaken bij de opstelling van het contract over de eredivisierechten (Telegraaf, p. 2; 20 januari 2015) Lees verder

 • Spreektekst Ton Elias VAO Luchtvaart

  18 december − MdV, ik heb zoëven voor het eerst sinds mijn beëdiging niet het collegiale gebaar gemaakt om de indiening van een motie te ondersteunen. Soms kun je onzin beter laten overwaaien, maar als er belangrijke grenzen worden overschreden, behoort er tegenspraak te zijn. Lees verder

 • Spreektekst Ton Elias AO Luchtvaart

  26 november − Mdv, we spreken vandaag voor de eerste keer als luchtvaartwoordvoerders met de staatssecretaris sinds de afschuwelijke ramp met Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014, die ons allen diep geschokt heeft. De beelden van de stoet begrafenisauto's staan in het collectieve geheugen gegrift en zullen daar niet meer uit verdwijnen. Lees verder

 • Spreektekst Ton Elias Wetgevingsoverleg Media

  24 november − MdV, het is zaterdag 27 februari 1965 (het ANP-foto-archief vermeldt overigens abusievelijk dat het 28 februari is, maar dat terzijde), het is dus zaterdag 27 februari 1965 als de minister-president van KVP-huize Victor Marijnen naar Paleis Soestdijk rijdt om bij koningin Juliana het ontslag aan te bieden van z’n kabinet. Tijdens een marathonzitting van de ministerraad de vorige dag bleek dat er sprake was van onoverbrugbare verschillen tussen de verschillende coalitiepartijen. De reden staat in de notulen met “zeer geheim” erboven: het omroepbeleid. Voor de liefhebber van politieke geschiedenis is het fascinerend leesvoer. Lees verder